18 Zo zal ik U loven in de grote gemeente; onder machtig veel volks zal ik U prijzen.