2 Grijp het schild en de rondas, en sta op tot mijn hulp.