5 Laat hen worden als kaf voor den wind, en de Engel des HEEREN drijve hen weg.