16 Teth. Het weinige, dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed veler goddelozen.