18 Jod. De HEERE kent de dagen der oprechten; en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven.