29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen.