31 De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.