32 Tsade. De goddeloze loert op den rechtvaardige, en zoekt hem te doden.