4 En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.