5 Gimel. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;