15 Ja, ik ben als een man, die niet hoort, en in wiens mond geen tegenredenen zijn.