16 Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God!