6 Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild, vanwege mijn dwaasheid.