8 Want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plage, en er is niets geheels in mijn vlees.