6 Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.