14 Het behage U, HEERE! mij te verlossen; HEERE! haast U tot mijn hulp.