16 Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die van mij zeggen: Ha, ha!