23 Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als slachtschapen.