11 Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis.