13 En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken.