8 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.