9 Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.