8 Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!