6 God vaart op met gejuich, de HEERE met geklank der bazuin.