4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek.