5 Want ziet, de koningen waren vergaderd; zij waren te zamen doorgetogen.