13 De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet; hij wordt gelijk als de beesten, die vergaan.