2 O HEERE, neem mijn redenen ter ore; versta mijn overdenking.