3 Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.