14 Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.