17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.