15 Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.