1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester.