8 En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende: