6 Gij hebt lief alle woorden van verslinding, en een tong des bedrogs.