11 Dag en nacht omringen zij haar op haar muren; en ongerechtigheid en overlast is binnen in haar.