12 Enkel verderving is binnen in haar; en list en bedrog wijkt niet van haar straat.