11 In God zal ik het woord prijzen; in den HEERE zal ik het woord prijzen.