12 Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?