8 Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God!