6 Verhef U boven de hemelen, o God! Uw eer zij over de ganse aarde.