8 Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen.