2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.