8 Maar God zal hen haastig met een pijl schieten; hun plagen zijn er.