2 God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.