3 Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.