11 Uw hoop woonde daarin; Gij bereiddet ze door Uw goedheid voor den ellendige, o God!