12 De HEERE gaf te spreken; der boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar.