27 Looft God in de gemeenten, den Heere, gij, die zijt uit den springader van Israel!