29 Uw God heeft uw sterkte geboden; sterk, o God, wat Gij aan ons gewrocht hebt!